Fish farmer
konferansen 2024

Landbasert akvakultur

10. – 11. September 2024 – Clarion hotel Air Sola

Medvirkende selskaper:

2024

Tematikk

Konferansen vil gjøre et dypdykk innen 4 fagområder. Vann, energi, produksjon og innovasjon innen landbasert akvakultur. Programmet er satt sammen med hensikt å gi innsikt og faglig påfyll fra både leverandørsiden, produsentene og det akademiske miljøet. Det vil være rom for diskusjon og spørsmål fra salen gjennom paneldebatter. 

Energi

Energi blir stadig mer kostbart og viktigheten av innovative kostnadseffektive løsninger har aldri vært viktigere.

Innovasjon

Kan vi lære noe av olje og gass sektoren? Hva skal til for at det skapes mer på tvers av sektorene?

Produksjon

Aktuelle problemstillinger innen dagens produksjon. Hvordan skal næringen møte disse utfordringene?​

Vann

Vi ser nærmere på utfordringer i dagens landbaserte anlegg. Hvordan forbedre vannkvaliteten og produksjon.

Fishfarmer konferansen er årets viktigste møteplass for alle som arbeider innen landbasert akvakultur

Hvordan forberede seg på synkende laksepriser og økende produksjonskostnader? Energiprisene er høye og behovet for innovasjon har aldri vært større. Hvordan forbedre produksjonen og begrense dødeligheten? Kan næringen dra nytte av innovasjon og teknologi fra olje og gass sektoren?

Konferansen samler bransjeeksperter, forskere, produsenter og beslutningstakere for å dele kunnskap, erfaringer og beste praksis. Gjennom spennende presentasjoner, paneldebatter og nettverksmuligheter utforsker vi innovative strategier, teknologier og driftsmetoder for å styrke landbasert akvakulturindustri.

Konferansekomitéen

Øyvind Kråkås

Daglig Leder
Havbrukspartner

Henrik Grundvig

Salgssjef
NP Innovation

Inger Lise Breivik

Leder Fiskehelse Åkerblå

Ole Gabriel Kverneland

Daglig Leder
Laksesystemer

Kristian Steinestø

Kundeansvarlig
Litus Akva

Terje Ljones

Salgssjef
FRAMO

Julia Fossberg Buhaug

Biologi - FoU
Lerøy

Ulf Rosenberg

Konferanseleder
Rosenberg Kommunikasjon

Thoralf Solberg

Daglig leder
Osland Genetics AS

Kristian Tuff Carlsen

Produktsjef
Biomar

Fishfarmer 2024

Delta som sponsor eller utstiller

Vi tilbyr ulike pakker fra enkeltstående delegatpass til utstiller pakker og sponsorat for å profilere din bedrift.

Konferansebillett

Delta som deltaker under konferansen. Dette gir deg full tilgang til konferansen.

4.650,-

Utstillerpakke

Fishfarmer 2024 tilbyr et begrenset antall utstillerplasser for bedrifter som ønsker å profilere seg eller sitt produkt under konferansen.

21.900,-

Konferansepartner

Få tydelig profilering både i forkant og under konferansen gjennom å delta som konferansepartner.

49.900,-
Festmiddag

Festmiddag 10. september

Fish Farmer konferansen avholdes ved Clarion Hotel Air Sola. Men kvelden 10. september tar vi turen ut til Flor & Fjære utenfor Stavanger for en festmiddag med underholdning. Billetten inkluderer t/r hotell – Flor & Fjære og middag.

Hovedpartnere:
Konferansepartnere: